Eddigi látogatók száma: 3628
     
 
Főmenü
 
   
     
     
 
Mezőkövesd
 
 
 
     

 

     
 

Házirendünk

M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i K ö z h a s z n ú
A l a p í t v á n y
Matyóföld Idősek Otthona
H Á Z I R E N D
2023. 01. 02.

Tisztelt Asszonyom, Uram!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Intézményünkben!
Kívánjuk, érezze jól magát a Matyóföld Idősek Otthonában, ahol a folyamatos műszakban dolgozó szakembereink segítik beilleszkedését, és segítséget nyújtanak itt tartózkodása során.
Házirendünk célja: az Otthon rendjének, zavartalan működésének és a lakók nyugalmának biztosítása.
A házirend az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai alapján készült.

1. Az intézmény jogi személy, fenntartója a Mezőkövesdi Gondozási Közhasznú Alapítvány.
2. Az intézmény működési területe: Magyarország közigazgatási területe.
3. Ellátottak köre: elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvedő, személyek, ellátásáról gondoskodunk tartós jelleggel.
4. A házirend hatálya kiterjed az intézményünkben tartózkodó valamennyi lakóra és az intézmény dolgozóira.
5. Lakóinkat és hozzátartozóikat megismertetjük az intézmény házirendjével, melynek tudomásulvételét és átvételét beköltözéskor aláírásukkal szíveskedjenek igazolni.
6. A házirend betartása lakóink és dolgozóink számára egyaránt kötelező
.

További részletek letölthetők*pdf

Idősek Otthona
Mezőkövesdi Gondozási Közhasznú Alapítvány Matyóföld Idősek Otthona HÁZIREND 2023. 01. 02.»
Szakmai Program 2021.01.01»
Étkeztetés
Mezőkövesdi Gondozási Közhasznú Alapítvány Étkeztetés HÁZIREND»

Látogatók fogadása

A Házirend keretei között a Gondozott az Otthon területén fogadhatja a látogatóit.
Hétfőtől - Vasárnapig délután 14 -17 óra között.

Eltávozás

A Gondozott jogosult az Otthont - bejelentési kötelezettség mellett - időlegesen, illetve tartósan elhagyni.

 
  Vissza  

     
 
Zsóry Gyógyfürdő
 
 
 
     

 

   
© 2006-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.