Eddigi látogatók száma: 3628
     
 
Főmenü
 
   
     
     
 
Mezőkövesd
 
 
 
     

 

     
 

Házirendünk

M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny

Matyóföld Idősek Otthona
H Á Z I R E N D
2021. 01. 04.

Tisztelt Asszonyom, Uram!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Intézményünkben!
Kívánjuk, érezze jól magát a Matyóföld Idősek Otthonában, ahol a folyamatos műszakban dolgozó szakembereink segítik beilleszkedését, és segítséget nyújtanak itt tartózkodása során.
Házirendünk célja: az Otthon rendjének, zavartalan működésének és a lakók nyugalmának biztosítása.
A házirend az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai alapján készült.

1. Az intézmény jogi személy, fenntartója a Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány.
2. Az intézmény működési területe: Magyarország közigazgatási területe.
3. Ellátottak köre: elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvedő, személyek, ellátásáról gondoskodunk tartós jelleggel.
4. A házirend hatálya kiterjed az intézményünkben tartózkodó valamennyi lakóra és az intézmény dolgozóira.
5. Lakóinkat és hozzátartozóikat megismertetjük az intézmény házirendjével, melynek tudomásulvételét és átvételét beköltözéskor aláírásukkal szíveskedjenek igazolni.
6. A házirend betartása lakóink és dolgozóink számára egyaránt kötelező.
További részletek lertölthetők*pdf

TÁJÉKOZTATÓ LÁTOGATÁSRÓL
ÉS AZ INTÉZMÉNY ELHAGYÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Tisztelt Látogatók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tisztifőorvos által kiadott 25710- 1/2021 EÜIG határozat alapján az intézményben történő látogatás az alábbi szabályok betartásával történhet:
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ 18 ÉV FELETTI
SZEMÉLYEK AZ INTÉZMÉNYT LÁTOGATHATJÁK,
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL NEM RENDELKEZŐ 18 ÉV FELETTI
SZEMÉLYEKNEK TOVÁBBRA IS AZ ÉRINTÉSMENTES LÁTOGATÁS
BIZTOSÍTOTT!
A látogatás 2021.05.06-tól kizárólag regisztrációval lehetséges!
Védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek esetén:
• A látogatás 2021.05.06-tól szervezetten, telefonon történő előzetes egyeztetés alapján történik.
Időpont egyeztetés: Munkanapokon 9:00-11:00 óra között az alábbi elérhetőségen: -06-30-653-01-71
• Egy ellátotthoz maximum 2 fő látogató érkezhet.
• A látogatás maximális időtartama 30 perc.
• A látogatás minden nap lehetséges délelőtt 10.00-11.00 valamint 15.00-16.30 óra között.
• A látogatás megkezdése előtt a védettségi igazolvány és arcképes igazolvány (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együttes bemutatása szükséges, ezek meglétét a mentálhigiénés munkatársak ellenőrzik.
• A mentálhigiénés munkatárs érintésmentes kötelező hőmérőzést
végez a látogatónál.
• A látogatás megkezdése előtt a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!
• A látogatás ideje alatt orr-száj maszk viselése kötelező!
• A látogatás csak az intézmény udvarán lehetséges.
Rossz idő esetén az intézményvezető által kijelölt ebédlőben történik a látogatás.
A lakószobákba, ill. egyéb helyiségekbe látogató nem mehet be! Kivéve:
fekvő betegek látogatása esetén, eseti külön engedéllyel.
Fekvő beteget csak 1 fő hozzátartozó látogathat!
Fekvő betegek látogatása alkalmával a portán elhelyezett védőruha és védőfelszerelések használata kötelező!
• A látogatás során kötelező a szociális távolság (1,5-2 méter) megtartása.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező és 18 év alatti látogatók látogatási rendje:
• A látogatás 18 év alatti látogató esetében csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy általi felügyelet mellett biztosítható.
• Esetükben csak az érintésmentes látogatás biztosított kerítésen keresztül!
A fent leírtak megtagadása esetén a látogatás nem engedélyezett!
Keddenként csomag behozatal megszűnik. Csomag behozatal innentől kezdve bármikor lehetséges.
Csomag továbbra is csak és kizárólag az intézmény portáján adható le, ahonnan elkülönítés és felületfertőtlenítés után kerül átadásra az ellátott részére!
A videohíváson történő kapcsolattartás az intézményben továbbra is biztosított!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok az ellátottak, akik izolációban vannak, nem látogathatók! Minden ellátott részére biztosított az intézmény elhagyásának lehetősége az alábbi szabályok betartásával:
. Védettségi igazolvánnyal rendelkező lakók kikötés nélkül
elhagyhatják az intézményt.
. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező gondozottnak is
biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét, azonban
esetükben, amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 óra időtartamot, a gondozott visszatérése egy SARS- CoV-2 antigén
gyorsteszt negatív eredménye alapján történhet.
Köszönjük eddigi együttműködésüket, melyre a jövőben is számítunk, az ellátottak, a hozzátartozók és munkatársaink egészségének védelme érdekében./Letölthető *pdf
2021.05.03.

Halász Rita
Intézményvezető

LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
Tisztelt Látogatók!
Az Intézmény látogatása kizárólag az alábbi szabályok betartása mellett lehetséges.
Lakóink egészségének védelme érdekében kérem, a látogatási szabályzat fegyelmezett betartását./További részletek *pdf
Idősek Otthona
Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány Matyóföld Idősek Otthona HÁZIREND 2021.01.01»
Szakmai Program 2021.01.01»
Étkeztetés
Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány Étkeztetés HÁZIREND»

Látogatók fogadása

A Házirend keretei között a Gondozott az Otthon területén fogadhatja a látogatóit.
Hétfőtől-Vasárnapig:
de:10 órától-11 óráig
du: 15 órától-16.30 óráig.

Eltávozás

A Gondozott jogosult az Otthont - bejelentési kötelezettség mellett - időlegesen, illetve tartósan elhagyni.

 
  Vissza  

     
 
Zsóry Gyógyfürdő
 
 
 
     

 

   
© 2006-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.